Skip to main content

Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG)

Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) wil ondeugdelijke, zorgelijke  en onveilige situaties, of zaken die niet goed gaan in de gehandicaptenzorg, signaleren, analyseren en bespreekbaar maken. Op basis van bij ons binnengekomen meldingen gaan wij in gesprek met functionarissen binnen en buiten de gehandicaptenzorg. Zo willen wij de zorg en ondersteuning verbeteren via inspraak van gebruikers.
Wanneer nodig, wordt ter ondersteuning van het overleg met beleidspersonen, zorgaanbieders en politici, samenwerking gezocht met deskundigen, verwanten, belangenorganisaties en met de media.

Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) werkt vanuit de trends (patronen) die te onderscheiden zijn in de meldingen. Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) richt zich voor verbeteringen op structurele oorzaken van problemen.

Actuele aandachtspunten zijn de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de kwetsbare (rechts)positie van cliënten en hun naasten. Daarin vragen de verhouding tussen wettelijk vertegenwoordigers en zorgaanbieders extra aandacht. De stichting richt zich daarnaast op de kwaliteit van zorg, transparantie rond financiering, medezeggenschap en eigen regie. Tevens hebben, naast het interne en externe toezicht,  de gevolgen voor de politieke besluitvorming over de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) onze aandacht.

In geval van zorgelijke situaties legt de stichting haar oordeel over oorzaken en gewenste aanpak neer bij de verantwoordelijke overheidsinstanties.