In mijn hart...Uit mijn handen

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft het boek 'In mijn hart... uit mijn handen' uitgebracht. In deze bundel met achttien verhalen vertellen ouders over hun niet aflatende zoektocht naar goede zorg voor hun kind met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische aandoening.

Het gaat om ouders die de intensieve zorg voor hun kind uit handen moeten geven en de beste zorg voor hun zoon of dochter willen. Dat is logisch, maar niet vanzelfsprekend, want soms schuurt en botst de samenwerking met zorgprofessionals. De geïnterviewde ouders hebben met elkaar gemeen dat zij jarenlang hebben moeten strijden voor goede zorg. Niet alleen hun aangrijpende verhalen zijn opgetekend, ook doen zij aanbevelingen wat er beter had gekund en wat zij achteraf zelf ook anders hadden willen doen.

Het boek biedt een unieke inkijk in de ervaringen van ouders in vastlopende situaties en spoort erg goed met het door ons een paar jaar geleden uitgebrachte zwartboek. Iedereen, maar vooral beginnende en ervaren zorgprofessionals kunnen inspiratie putten uit de verhalen. Het eerste exemplaar werd zeer onlangs overhandigd aan Simone van Ruth, directeur Welzijn en Gezondheid bij Deltion College.

Het boek is voor iedereen vrij toegankelijk om online te lezen en te downloaden:

 
Handreiking Klachtenafhandeling: gereviseerde versie

14 juni 2020 - Van de handreiking Klachtenafhandeling, die alweer enige tijd op deze website staat, hebben wij een vernieuwde versie gemaakt. Kleine fouten en omissies in de eerdere versie zijn aangepast en wijzigingen ten gevolge van veranderde regelgeving zijn aangebracht. U vindt de nieuwe Handreiking hier

 Alle meldingen die families van verstandelijk beperkte cliënten op onze website hebben gedeponeerd, hebben ons geleerd dat het wemelt van de voetangels en klemmen waar klagers over (ontoereikende) zorg mee te maken krijgen. Om mensen met serieuze klachten wegwijs te maken in het "bos vol paden en zijpaden" hebben wij geprobeerd een brochure te maken voor mensen die op één of andere manier zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het klachtensysteem in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat staat hen te doen, tot wie en wat kunnen zij zich wenden en wat zijn hun (juridische) mogelijkheden? Voor het beantwoorden van die vragen probeert deze brochure een handreiking te zijn.

Wegwijs in klachtenland
Een van de meest in het oog springende kenmerken van de vele bij ons binnenkomende meldingen is de onbevredigende wijze waarop klachten van cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers worden afgehandeld. Bijna steeds blijkt dat klagers de weg kwijt raken in het doolhof van regels, wetten en instanties en dat daarvan niet zelden door zorgverantwoordelijken misbruik wordt gemaakt. Wij hebben als Klokkenluiders vg geprobeerd een begrijpelijk overzicht te schrijven waarmee aspirant-klagers door de (voorgenomen) klachtenprocedure worden gegidst.
Wij proberen voor deze handreiking de steun te verwerven van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederaland (VGN). De concept-handreiking zal daartoe op 31 oktober a.s. aan VGN worden aangeboden. Kort daarna – d.w.z. nadat wij het VGN-commentaar waarmee wij het eens zijn hebben verwerkt - zullen wij de handreiking op deze website publiceren. Wij overwegen om er ook een papieren versie van uit te brengen.
 
Philadelphia de fout in: bewindvoering aangevraagd buiten familie om
De familie van de licht verstandelijk beperktU e Tamara - die woont bij en zorg ontvangt van Philadelphia – kwam er onlangs achter dat de zorginstelling bewindvoering over Tamara had aangevraagd zonder dat ouders en andere familieleden daar iets van af wisten. Dat kwam boven op de al bestaande problemen die het gevolg waren van het onderbrengen van Tamara bij een groep ernstig verstandelijk beperkten (waar zij dus absoluut niet thuis hoort) en het arrangeren door de instelling van een veel te hoge indicatie (waardoor de instelling wel het daar bij horende budget ontving maar niet de corresponderende zorg hoefde te leveren; in vak termen heet dat "upcoding"). Over de kwestie van de bewindvoering zijn inmiddels vragen gesteld door sp-kamerlid Renske Leijten. De staatssecretaris heeft bereids te kennen gegeven dat hij tegen voornoemde praktijk zal optreden.
 
Zorginstelling Ruimzicht negeert uitsrpaak klachtencommissie 
ruimzicht achterHet plaatje hiernaast geeft en mooi zonnig beeld van zorgboerderij "Ruimzicht" in het Friese Oldelamer (nabij Heerenveen). De werkelijkheid binnen blijkt evenwel niet steeds een goede afspiegeling van de buitenkant. De 34-jarige dochter van de familie Post heeft een verstandelijke beperking en woont sinds enige tijd op Ruimzicht. Toen zij herhaaldelijk werd lastig gevallen door een medebewoner was het rap gedaan met de aanvankelijke
tevredenheid van de cliënt en haar familie. Het probleem zeurde door en er werd weinig aan gedaan. Uiteindelijk werd dochter en ouders de toegang tot de boerderij ontzegd. De onafhankelijke klachtencommissie onderzocht de zaak en stelde de familie voor 100% in het gelijk. (belangstellenden kunnen de uitspraak van de klachtencommissie hier inzien.
De directie van de instelling weigerde echter de uitspraak van de klachtencommissie te volgen. En daaruit blijkt maar weer eens hoe gammel het klachtenrecht in feite is. Vastlopen in een klachtenprocedure vanwege zorgverleners die zich van arbitrageuitspraken niets aantrekken, is een van de meest voorkomende problemen in de gehandicaptenzorg die ons ter ore komen. De familie Post heeft in arren moede nu maar een advocaat in de arm genomen. Het is nu wachten op wat de rechter zal zeggen.Onze stichting heeft dit probleem onder de aandacht van de staatssecretaris gebracht en is uitgenodigd om hierover (en over verscheidene andere kwesties) te overleggen.
 
Misstanden met zorggelden mede gevolg van slechte medezeggenschap
MarijkeMalsch2Zoals wij eerder berichtten, heeft zorginstelling Daelzicht ruim een miljoen euro gestopt in plannen voor een 'belevenispark' waar bewoners en personeel van de instelling niet om hadden gevraagd. De plannen, die inmiddels zijn stopgezet, gingen ten koste van de zorg. De afgelopen jaren waren er meerdere van dit soort "incidenten".Zo legde zorgintelling Philadelphia zich toe op hotels en een kasteel en ging bijna failliet. De bestuurders ontvingen bij hun vertrek vele tonnen. Instelling Zonnehuizen ging failliet na fusies. De instelling ging bovendien niet behoorlijk om met de gelden van cliënten. Gehandicapteninstelling Willem van den Bergh plande samen met bouwbedrijf Heijmans villa's van 7 ton op het instellingsterrein, en verhuisde de cliënten alvast ongevraagd naar woonwijken. De villa's bleken onverkoopbaar. Iets soortgelijks gebeurde met Sherpa en de Amerpoort. Miljoenen euro's, die bedoeld waren voor de zorg, verdwenen in het niets. Duizenden gehandicapten werden gedwongen naar woonwijken verhuisd waar zij vaak vereenzaamden. Het protest van familie en personeel haalde weinig uit . Mr. dr. Marijke Malsch heeft over dergelijke misstanden en met name over de niet goed functionerende medezeggenschaap als medeoorzaak, een treffend artikel geschreven dat u hier kunt lezen
 
 
 Dubieus handelen door zorginstelling Alliade
alliade Bij de in Heerenveen gevestigde zorginstelling Alliade is sprake van al dan niet opzettelijk – maar in ieder geval verwijtbaar - omgaan met dure kleding van cliënten tijdens  de periode dat die kleding in de was is. Het raakt regelmatig kwijt. Naar klachten hierover wordt slecht geluisterd om van eventuele schadevergoeding maar te zwijgen.
Alliade was dit jaar al eerder in het nieuws vanwege belangenverstrengeling door zorgtaken onder te brengen bij privé-bedrijven van directeuren van de instelling. Zie een artikel over het verdwijnen van kleding hier
 
Opnieuw Daelzicht
De verontrustende corruptie-achtige berichten over de in het Limburgse Heel gevestigde zorginstelling 'Daelzicht' (zorg voor ruim 2000 verstandelijk gehandicapten, werkgever van 1800 personen) houden niet op (zie onze eerdere berichten hierover). NRC-Handelsblad heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de (bedenkelijke) gang van zaken bij de instelling en daarbij kunnen vaststellen dat er sprake is van onacceptabele nepotisme-praktijken en onaanvaardbare betrokkenheid bij dubieuze vastgoed-beslissingen van de Roermondse ex-wethouder Jos van Rey en diens protegé, aannemer Piet van Pol. Lees het hele onderzoek hier.
 
Daelzicht: een “continuing story”
Eerder berichtten wij op deze site al over de absurde plannen van de Limburgse zorginstelling Daelzicht om op het terrein van de instelling een zogeheten belevingspark in te richten. In concreto wilden de bestuurders 75 miljoen euro investeren in onder andere een hotel, een achtbaan, een haven, een visvijver en een trein. Door de golf van kritiek hierop vanuit het land en de organisatie zelf, zijn de plannen – aan de voorbereiding waarvan inmiddels 1 miljoen euro is uitgegeven - uiteindelijk geschrapt en is de Raad van Bestuur opgestapt. Een interimmer is op 13 mei aan de slag gegaan.
Berichten over plannen van de intussen opgestapte Raad van Bestuur om het oorspronkelijke (en dus afgeblazen) project buiten het reguliere zorgfinancieringstraject alsnog te realiseren (op het terrein van Daelzicht!) blijken juist maar zijn (gelukkig) eveneens gestaakt. Of de bestuurders aansprakelijk gesteld kunnen worden moet door de rechter warden bepaald.
De staatssecretaris en de inspectie houden – opgejut door Kamervragen van voornamelijk SP-zijde – de vinger aan de pols.
 
Gaat het goed met de hygiëne in zorginstellingen?
TV-station SBS6 is bezig met het voorbereiden van en consumentenprogramma. Hun aandacht is getrokken door de kwaliteit van de hygiëne voor mensen die op de zorg van anderen zijn aangewezen. Kent u een instelling waar de bewoners te kampen hebben met zeer onhygiënische omstandigheden? Wordt daar, ondanks de klachten, niets aan gedaan? Voor het nieuwe consumentenprogramma over hygiënische misstanden zou SBS6 graag in contact willen komen met mensen die op dat gebied problemen ervaren en op zoek zijn naar een oplossing. Neem dan contact op met de producent van het programma: Robert Bulthuis e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 54296605
 
 
 
 
   
 Kijk voor oudere berichten in ons Nieuwsarchief

geit

 

Volg ons op Facebook en Twitter (@klokkenluidervg ) of deel ons via Twitter

 

nsgk logo 980x360

Klokkenluiders VG wordt financieel gesteund door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)