Zwartboek en daarna

 

Het ruim een jaar geleden aan de Tweede Kamer aangeboden zwartboek (het kan hier worden ingezien) heeft er toe geleid dat onze stichting door de staatssecretaris is uitgenodigd om mee te praten over een “plan van aanpak”. Aan besprekingen hierover doen wij volop mee ofschoon hierbij moet worden opgemerkt dat er vele partijen – die ons niet altijd even welgezind zijn (zorgkantoren, instellingsdirecties) – eveneens aan tafel zitten. De ministeriële molen draait langzaam maar er zit nu toch wel schot in. Van de resultaten zullen wij u op deze site op de hoogte houden.