Skip to main content

Activiteiten

De stichting Klokkenluiders Verstandeljk Gehandicaptenzorg (VG) inventariseert vanaf 2012 de aard en de omvang van meldingen over misstanden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij benaderen beleidmakers en anderen met gedocumenteerde rapportages. Voorbeelden daarvan zijn pdfAchter de façade (2013)  en pdfZwartboek 2014.

Uit de onderzoeken en vele 'lotgenotencontacten' werd duidelijk dat de gerapporteerde missstanden doorgaans grote overeenkomsten vertonen waaronder:

  • Het niet leveren van de zorg waar een cliënt recht op heeft,
  • Zorggelden aanwenden voor andere doelen dan waarvoor ze zijn toegekend,
  • Niet serieus nemen van de medezeggenschap van cliënten en/of vertegenwoordigers,
  • Ontoegankelijkheid van bestuurders en toezichthouders,
  • Frauduleuze indicatiestelling,
  • Onvoldoende toezicht op de kwaliteit van de zorg,
  • Niet of onvoldoende geschoold personeel,
  • Aanvechtbare klachtenafhandeling.

Alle meldingen leren ons ook dat klagers over ontoereikende zorg met veel ‘voetangels en klemmen’ te maken krijgen. Daarom hebben we een brochure gemaakt om mensen die zijn vastgelopen, of dreigen vast te lopen, wegwijs te maken in het klachtensysteem. Onze brochure pdfHandreiking Klachtafhandeling vertelt wat je kunt doen, waar je terecht kunt en wat de (juridische) mogelijkheden zijn.


Publikaties

pdfHandreiking Klachtafhandeling - juni 2020, versie 5