Skip to main content
  • juli 2022
    Ervaringen

Gesol met cliënt op Leekerweide

Wij meldden onze zoon in juli 2010 aan voor dagbesteding en wonen bij de VG-instelling Leekerweide in Noord-Holland. Hij logeert daar sinds 2009 en wij denken dat hij hier op zijn plek zou zijn in de toekomst. Onze zoon kan agressief zijn, maar dat is tijdens het logeren nooit een probleem geweest en dus bekend. We laten de zorgbemiddelaar een video zien van zo'n boze bui. Ze meldt dat het geen enkel probleem is: ze kent meerdere, zelfs nog agressievere cliënten. Dit horen wij ook van andere ouders, personeelsleden en vrijwilligers.
Wat volgt is een ellenlange intakeperiode met wisselingen van clusterhoofden, misverstanden, de overijverige zorgbemiddelaar haalt namen door elkaar en doet loze toezeggingen, belt ons wekelijks en leest dan haar mails letterlijk aan ons voor, etc. In februari 2011 dienen we een klacht in bij de directeur dat er nog niets gebeurd is. Hij zegt ons toe dat er in april een plek zal zijn. De tijd verstrijkt en we vragen het zorgkantoor ervoor te zorgen dat de instelling in actie komt. In oktober 2011 volgt weer een gesprek met een nieuw clusterhoofd dagbesteding, sinds een aantal weken in dienst, en we laten  ook de video zien van de boze bui: een week later belt ze ons op dat onze zoon niet mag komen en ook van de wachtlijst voor wonen is afgehaald.
Ze heeft onze zoon nooit gezien. Op dat moment gaat het juist erg goed met onze zoon mbv medicatie, hij heeft al maanden geen boze bui meer gehad, maar dat mag niet baten. De nieuwe zorgbemiddelaar noemt ons 5 alternatieve plekken waarvan slechts 1 in aanmerking zou komen. De andere alternatieven zijn totaal ongeschikt ivm beperking, leeftijd, IQ of afstand.  

Nu dienen we een klacht in bij het zorgkantoor: zij steunen onze klacht, zijn zelfs verontwaardigd en melden zelfs 'dat dit niet zo kan'. Er volgt een gesprek op het zorgkantoor met de directeur van de instelling, waarin hij toegeeft dat onze zoon onterecht afgewezen is en hij belooft dit in een brief te bevestigen. Deze brief schrijft hij nooit. Het zorgkantoor blijkt niet in staat de directeur ertoe te bewegen dit alsnog te doen, meldt ons er verder niets aan te kunnen doen en adviseert ons een andere plek te zoeken voor onze zoon. Het is dan april 2012, bijna 2 jaar na de aanmelding. Onze klacht is dus nooit door een reguliere klachtencommissie behandeld maar door de directeur persoonlijk afgedaan.
Ik zit intussen in de clientenraad van Leekerweide, stel me voor in een nieuwsbrief van deze clientenraad en meld daarin dat mijn zoon is afgewezen voor wonen en dagbesteding maar dat hij er met veel plezier logeert. De zin over de afwijzing wordt door de directeur uit de nieuwsbrief gehaald en verspreid, zonder overleg hierover.
Onze zoon is wel van harte welkom op een antroposofische instelling. Hij gaat daar naar dagbesteding en staat nu op de wachtlijst voor wonen. Het gaat heel erg goed met hem, het personeel is fantastisch.
Mijn zoon logeert nog steeds op Leekerweide, zonder problemen.....