Media & archief

Hieronder treft u een selectie aan van recente publicaties over zorg en zorgmanagement die in het kader van onze doelstelling ter zake zijn.

Onder 'Downloads' treft u een archief van oude nieuwsartikelen en de statuten van deze stichting.

Wat we in Nederland kunnen leren van de manier waarop in Zweden de organisatie van de zorg wordt aangepakt:

Maatschappelijke kritiek op marktwerking in de zorg:

Hoe een manager zichzelf ziet:

Een op instigatie van onze stichting door de Nationale Ombudsman uitgebracht rapport over het dubieuze functioneren van de Inspectie:

VGN is de koepel van alle vg-zorginstellingen en biedt haar leden (de instellingen) de helpende hand bij het zich ontdoen van in hun ogen lastige (families van) cliƫnten:

 
Wils(on)bekwaamheid, handelings(on)bekwaamheid, curatele, mentorschap en bewindvoering: korte excursie door een juridisch mijnenveld
Een artikel van een deskundige.

Onderwerp: Versterking van de positie van de afhankelijke zorgvrager ten opzichte van de de partij van wie deze afhankelijk is. De zorgvrager kan de overeenkomst altijd opzeggen, de zorgaanbieder kan dit in principe niet, tenzij een gewichtige reden doorbreking van het wettelijk opzegverbod rechtvaardigt. Boek 7 B.W. art 460 WGBO. Dit is dwingend recht waarvan niet kan worden afgeweken. Lees verder