Skip to main content

Hoe gehandicapten hun thuis verloren, Marijke Malsch

24 september 2022

In de jaren ’90 vorige eeuw startte in de gehandicaptenzorg de vermaatschappelijking. Instellingsterreinen werden opgeheven maar tegelijkertijd werd er bezuinigd op zorg en begeleiding. Families constateerden een achteruitgang van zorg en vereenzaming. Intussen maakten bestuurders vastgoedplannen voor de ontruimde instellingsterreinen.

Actueel worden mensen met een beperking weer teruggehaald naar beschermde terreinen die inmiddels ook voor andere doeleinden worden benut. Malsch, een gekend tegenstander van de vermaatschappelijking, vindt dat het failliet van de ‘community care’. Marijke Malsch is hoogleraar aan de Open Universiteit en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij heeft een broer in een gehandicapteninstelling en was jarenlang een van de drijvende krachten achter de werkgroep Verontruste ouders. Eind augustus verscheen een KLIK Podcastwaarin zij met o.a. Gustaaf Bos en Gerard Nass in gesprek gaat over Hoe gehandicapten hun thuis verloren.