Skip to main content

Mensen met een beperking verdienen plek in regeerakkoord

24 maart 2024

Honderden zorg- en cliëntenorganisaties roepen een nieuw te vormen kabinet dringend op om de 2 miljoen mensen met een beperking en hun naasten de noodzakelijke aandacht te geven in het regeerakkoord. Het gaat namelijk níet goed. Vooral op het gebied van bestaanszekerheid, zorg, ondersteuning en participatie hebben deze mensen de afgelopen jaren grote achterstanden opgelopen. De kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven wordt bedreigd door versnipperde wetgeving, bezuinigingen, te veel bureaucratie en gebrek aan een samenhangende visie.

Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronische ziekte Ieder(in) sturen daarom samen met andere vertegenwoordigende organisaties een brief aan informateur Plasterk en de politieke partijen. Naast de VGN en Ieder(in) en haar leden, ondertekenden onder andere ook de Coalitie voor inclusie, WIJ STAAN OP!, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Nationale strategie  gehandicaptenzorg en herstel bestaanszekerheid

De organisaties roepen de politici op om de ‘Nationale strategie voor mensen met een beperking’ te steunen, waar de Tweede Kamer eind 2022 om vroeg ( Kamer wil nationale strategie voor mensen met een beperking, tegen achterstelling en uitsluiting - Iederin)  en waar veel organisaties momenteel hard aan werken. Die strategie moet achterstelling en uitsluiting structureel aanpakken, en zorgen voor afspraken op de lange termijn waardoor mensen niet alleen afhankelijk zijn van regeerakkoorden. Daarnaast vragen de clientenorganisaties politici om te investeren in de zorg en ondersteuning. En om de bestaanszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten te herstellen.

Situatie is verslechterd

In Nederland zijn ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of chronische ziekte. Sinds de hervormingen in de zorg en het sociaal domein (2015) kunnen zij niet méér, maar minder mee doen in de samenleving. Bovendien staat de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voortdurend onder druk. Hun inkomen is gekelderd, zij hebben steeds vaker schulden, hun woonsituatie is verslechterd, hun deelname aan onderwijs en arbeid is verminderd en de kwaliteit van zorg en ondersteuning komt steeds meer in gevaar. Dat terwijl Nederland in 2016 het VN-verdrag Handicap heeft geratificeerd. Daarmee verplicht de  staat zich ertoe de rechten van mensen met een beperking te beschermen, te  bevorderen en om hun achterstanden en uitsluiting op te heffen.

Tweede Kamer in gesprek met ervaringsdeskundigen

Om hun situatie beter te begrijpen, is het belangrijk dat politici in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun naasten en met zorgprofessionals. Daarom organiseren VGN, Ieder(in), BPSW, de LFB, de NVAVG en de NVO op 31 januari een bijeenkomst waar bekende en nieuwe Tweede Kamerleden kennis kunnen maken met ervaringsdeskundigen.

Bronnen: NVAVG en Kans Plus,  23 januari, 2024.

Lees hieronder de brief die is verstuurd aan informateur Plasterk en de politieke partijen. 24-0923 brief Oproep voor de formatie van mensen met een beperking (nvavg.nl)