Meldpunt

Hier vindt u het formulier: Meldingsformulier

Informatie bij het invullen van het meldingsformulier

Klokkenluiders VG wil meldingen van fraude, gesjoemel met zorggeld en misstanden in de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke handicap bundelen. Op deze wijze willen wij de omvang en ernst van de problematiek in de gehandicaptenzorg kenbaar maken én een duidelijk beeld schetsen van de aard van de problematiek.

U kunt hier uw melding doorgeven op deze website onder het kopje "Meldpunt"

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw privacy is gewaarborgd. Persoonlijke gegeven maken wij niet openbaar zonder uw toestemming. U kunt ook anoniem melden. Uw antwoorden op de vragen in de lijst registeren wij. Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze gegevens in de registratie. Wie u bent en waarom u contact opneemt, is een zaak tussen u en een van de cliëntenorganisaties. Derden brengen we daarvan niet op de hoogte, tenzij u daar zelf om vraagt of daarvoor toestemming geeft.

Krijgt iemand uw persoonlijke gegevens te zien?
Ja. De leden van de projectgroep 'Vroegtijdige signalering van mogelijke zorgfraude' ontvangen alle ingevulde vragenlijsten. De projectgroep behandelt deze gegevens vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze gegevens nergens terecht komen zonder uw toestemming.

Wat gebeurt er met de ontvangen signalen/meldingen?
De ontvangen meldingen zijn niet alleen gericht op het voorkomen van fraude, maar ook op het bestrijden (aanpakken en voorkomen). Meldingen worden beoordeeld. Waar nodig en mogelijk nemen wij met u contact op om eventueel aanvullende informatie en bewijsstukken op te vragen. Serieuze vermoedens van fraude en oneigenlijk gebruik geven wij door aan toezichthoudende en opsporende organisaties.

Hoe werkt de vragenlijst?
De tijd voor het invullen van de vragenlijst is mede afhankelijk van de antwoorden die u geeft. Houdt u rekening met 10 tot 15 minuten. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via deze vragenlijst. Wij spreken onze waardering uit voor uw deelname aan het invullen van de vragenlijst.

Meld misstanden indien gewenst anoniem. De Stichting Klokkenluiders zal meldingen op naam strikt vertrouwelijk behandelen en uw gegevens geanonimiseerd verwerken.

 

Hier vindt u het formulier: Meldingsformulier