Skip to main content

Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG)

De Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) is opgericht op 26 juni 2009 en ontstaan via informele contacten van families met een verwant met een verstandelijke beperking die aan een zorginstelling zijn toevertrouwd. De stichting is een samenwerkingsverband van wettelijke vertegenwoordigers, familieleden en andere betrokkenen bij de gehandicaptenzorg.

Het Bestuur

Olga Floris

voorzitter

Mijn naam is Olga Floris, voorzitter van het bestuur en al een aantal jaren betrokken bij de stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG). Ik ben moeder van twee zoons, waarvan de jongste een verstandelijke beperking heeft en een stoornis in het autistisch spectrum. Op dit moment woont hij thuis en heeft gelukkig hele goede dagbesteding. Inmiddels met pensioen zet ik mij als gezondheidsjurist nog steeds graag in voor de verbetering van de rechtspositie van kwetsbare mensen, zoals mijn zoon en vele anderen.

Gerard Nass

secretaris

Mijn naam is Gerard Nass, secretaris van het bestuur. Sinds 1972 werkzaam in de gehandicaptenzorg en vanaf 1979 lid van Pet met de Zet, een kritische beweging van groepsleiding. Vanaf de eeuwwisseling gewerkt voor de ouderverenigingen (FvO) en de belangenvereniging LFB Onderling Sterk en met name  Zeg het Ons!, het kwaliteitsonderzoek door en voor mensen met een beperking. Met ervaringskundigen in 1998 gestart met ZetNet, een Media MBO AKA opleiding voor mensen met een arbeidsbeperking. We werkten 10 jaar met Steffie.nl aan het "makkelijk uitleggen van moeilijke dingen".  Momenteel werk ik met LVG+ jongeren en mensen met ervaringskennis.

Emmely Koudstaal

bestuurslid

Ik ben Emmely Koudstaal, penningmeester van het bestuur. Met veel plezier heb ik de master Recht van de Gezondheidszorg gevolgd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hierbij merkte ik al snel op dat mijn interesse in het bijzonder uitgaat naar de wet- en regelgeving binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze interesse komt voort uit de kwetsbare positie van de cliënt, welke mijns inziens nog meer aan de orde is dan in de algemene gezondheidszorg. Ik zet mij als bestuurslid dan ook graag en met veel toewijding in voor cliënten en andere betrokkenen.

Ben Kruissel

penningmeester

Mijn naam is Ben Kruissel, penningmeester van het bestuur en vader van drie zonen, van wie de jongste twee autisme en een verstandelijke beperking hebben.
Ik heb tot op heden altijd in de gezondheidszorg gewerkt.
Ik hoop door mijn inbreng de kwetsbare positie van de cliënt en diens verwanten te verbeteren.

Nannie Kruissel

bestuurslid, beheerder meldpunt

Mijn naam is Nannie Kruissel, bestuurslid en beheerder van het Meldpunt en moeder van drie zonen, van wie de jongste twee autisme en een verstandelijke beperking hebben. Ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt, tot dat niet meer ging vanwege de thuissituatie. Hierna heb ik vrijwilligerswerk gedaan voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme, WMO-raden, cliëntenraden, Platform VG Belang, KansPlus en ook, de stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG). Mijn motivatie is de gehandicaptenzorg te verbeteren en ouders te behoeden voor situaties, die ik zelf helaas heb meegemaakt.

Hanneke Cowall

bestuurslid

Mijn naam is Hanneke Cowall, bestuurslid.  Mijn zoon Rob heeft een verstandelijke beperking met autisme en ernstige gedragsproblemen.
Doordat er sterk beperkende maatregelen genomen moesten worden, was zijn levenskwaliteit heel slecht. Pas door inschakeling van het CCE traden er grote verbeteringen op. Dit alles ging echter niet zonder strijd met de instelling waar Rob verbleef en het besef dat het heel zwaar is deze strijd alleen te voeren heeft enige ouders van deze doelgroep doen besluiten de stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) op te richten.


 

De initiatiefnemers

De stichting is 26 juni 2009 opgericht door Egbert Schroten, Ko Orlebeke en Hanneke Cowall. Tot 2019 beheerde Joke Schroten,  echtgenote van Egbert, eerst alleen en later samen met Nannie Kruissel, het meldpunt.  Zowel Egbert, Joke en Ko blijven op afstand betrokken bij de activiteiten van stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (VG).